Rozcieńczalniki

   W naszej ofercie posiadamy pełną gamę rozcieńczalników używanych do różnego rodzaju zastosowań. Oferujemy produkty przeznaczone do rozcieńczania farb, emalii i wyrobów lakierowych, klejów rozpuszczalnikowych, do mycia urządzeń malarskich, do odtłuszczania powierzchni.
   Skład naszych rozcieńczalników stanowią czyste produkty rafineryjne, takie jak węglowodory, estry czy alkohole. Wśród najczęsciej stosowanych można wymienić rozcieńczalniki: nitro, nitro RC-01, uniwersalny, aceton, do wyrobów ftalowych i karbamidowych, chlorokauczukowych i poliwinylowych. Do mycia i odłuszczania stosuję się przede wszystkim benzynę ekstrakcyjną czy też denaturę. Ponadto posiadmy w ofercie rozpuszczalniki do wyrobów wysoce specjalistycznych, jakimi są farby i lakiery poliuretanowe czy też epoksydowe.
   Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane rozcieńczalniki:


Rozcieńczalnik Nitro

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania emalii, farb i lakierów nitro ogólnego stosowania oraz do mycia narzędzi i urządzeń malarskich.Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

Rozcieńczalnik Uniwersalny

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do mycia i odtłuszczania powierzchni przed malowaniem jak również do uzyskania oczekiwanej lepkości roboczej farb i emalii na bazie naturalnych i syntetycznych żywic. Do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.


Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

Rozcieńczalnik Aceton

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania klejów i wyrobów lakierowych, do mycia urządzeń malarskich, do odtłuszczania powierzchni.Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

Rozpuszczalnik Benzyna Ekstrakcyjna

Rozpuszczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania klejów i wyrobów lakierowych, odtłuszczania powierzchni, wywabiania tłustych plam, mycia urządzeń i narzędzi malarskich.Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

Denatura

Denatura w kolorze fioletowym. Przeznaczona jest do celów przemysłowych, jako środek odtłuszczający, jako dodatek do płynów myjących, jako dodatek przeciwzamrożeniowy. Dostępna także w wersji bezbarwnej.


Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

Rozcieńczalnik Poliwinylowy

Rozcieńczalnik przeznaczony jest rozcieńczania farb i lakierów poliwinylowych, szczególnie do farb RUSTIKAL i DACH RYNNA OGRODZENIE produkcji BATO, a także może być stosowany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.


Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

Rozcieńczalnik do wyrobów Ftalowo-karbamidowy

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów, emalii, i farb ftalowo-karbamidowych, np. Farb Podkładowych produkcji BATO oraz do mycia narzędzi i urządzeń malarskich.Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

Rozcieńczalnik Poliuretanowy

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania jedno i dwuskładnikowych, chemoodpornych wyrobów poliuretanowych do lepkości roboczej. Do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.Opakowania: 0,5L, 5L, 10L, 20L, 30L, 200L

 
@    ®    Σ