Nasza oferta obejmuje produkty do zabezpieczenia stali przed korozją. Oferujemy produkty na wszystkie rodzaje stali np. stal czarna, ocynkowana.
   Korozja metalu to proces polegający na degradacji powłoki potocznie zwany rdzewieniem.
Do przyczyn korazji metalu można zaliczyć między innymi:
  • obecność zanieczyszczeń,
  • odczyn środowiska,
  • zmiany temperatury i ciśnienia.
Konstrukcje stalowe, bramy, ogrodzenia, elementy architektury funkcjonują w zmiennych warunkach atmosferycznych. Przyczynia się to do tego, iż narażone są na działanie korozji. Problem rdzewienia jest często świadomie pomijanym problemem w gospodarce. Tym czasem źródła podają, iż negatywne skutki korozji w krajach rozwiniętych sięgają nawet 5 % PKB.  
   Oferujemy również produkty do zabezpieczenia drewna, takie jak lakierobejce i impregnaty. W 2009 roku Impregnat IGLAK otrzymał certyfikat Ministerstwa Zdrowia potwierdzający jego działanie grzybobójcze i przeciw-siniczne.
   Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą po lewej stronie. 
@    ®    Σ